nastavenia emailových účtovNastavenia emailových účtov

Prichádzajúca pošta

meno email@domena.sk
heslo heslo

IMAP imap.servertools.sk
port 993
security SSL
auth metod normal password

Odchádzajúca pošta

meno email@domena.sk
heslo heslo

SMTP server smtp.servertools.sk
port 587
security SSL
auth metod normal password

Nastavenia emailových starých účtov

Prichádzajúca pošta

meno email@domena.sk
heslo heslo

IMAP mail.ipartner.company
port 143
security START TLS
auth metod normal password

Odchádzajúca pošta

meno email@domena.sk
heslo heslo

SMTP server mail.ipartner.company
port 587
security START TLS
auth metod normal password

Webmail / zmena hesla

meno email@domena.sk heslo heslo

https://webmail.servertools.sk

Automatické nastavenie iPhone/iPad
V prípade akýchkoľvek otázok alebo požiadaviek nás prosím kontaktujte